مدارک وشرایط لازم برای شرکت در امتحان جامع دکتری

 

قابل توجه دانشجویان دکتری

دانشجویانی که تمایل به امتحان جامع دارند لازم است با :

1- ارائه قبولی آزمون زبان .

2- ثبت نام درنیمسال جاری .

3- تسویه حساب مالی .

4- تکمیل فرم آمادگی جهت دفاع .

5- ارائه کاردکس نمرات ( با گذراندن کلیه دروس ومعدل بالای 16 ) به دانشگاه مراجعه نمایند .

ضمنا آزمون در دو دوره (دی وتیر ماه هر سال ) برگزارمی شود .

• باتوجه به تداخل مصاحبه دکتری دانشجویان جدید الورود با امتحان جامع به اطلاع می رساند امتحان جامع درنیمسال جاری (دوم 96-95 ) روز پنجشنبه 5 مرداد برگزار می شود .

 

حوزه معاونت آموزش – روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق