میرزاده: اجرای بخشنامه‌های حفاظتی و ایمنی در ساختمان‌ واحدهای دانشگاهی لازم است

 

در شورای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی

میرزاده: اجرای بخشنامه‌های حفاظتی و ایمنی در ساختمان‌ واحدهای دانشگاهی لازم است

رئیس شورای تخصصی عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی گفت: اجرای مقررات ملی ساختمان و بخشنامه‌های حفاظتی و ایمنی در ساختمان‌ها در واحدهای دانشگاهی مورد تاکید است

به گزارش خبرنگار آنا، دکتر ایمان میرزاده در شورای تخصصی عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی به میزبانی واحد نراق خاطرنشان کرد: طرح مشوق های وزارت نیرو که در واحد نراق انجام شده است در اولین فرصت در سایر واحدهای استانی از طریق اداره برق پیگیری و برنامه ریزی شود.

وی با تاکید بر استفاده بهینه واحدها از امکانات موجود و درآمدزایی، از تایید درخواست نصب دکل ایرنسل در واحد نراق توسط اعضای شورای عمرانی استان مرکزی خبر داد.

میرزاده استفاده از تجربه واحد نراق در راستای نصب دکل ایرانسل، هماهنگی برای انعقاد قرارداد به واحدهای خمین و محلات مشابه رویه انجام شده را توصیه کرد.

جهت مشاهده اصل خبر منتشر شده در خبرگزاری آنا لینک زیر را کلیک فرمائید :

http://www.ana.ir/news/237087

تهیه وتنظیم : محمد بهشتی صدر

مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق